• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Набавка потрошног материјала, тонера и кетриџа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Набавка потрошног материјала,тонера и кетриџа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Biro.Kip"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 9.250,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: