• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Набавка роба за прославу Дана предузећа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка роба за прославу Дана предузећа(ЛОТ-1 Меза,ЛОТ-2 Свјеже месо),додјељује се најбоље оцијењеним понуђачима за следеће лотове:

-За Лот-1(Меза) "МГ МИКИ"д.о.о. Мркоњић Град у вриједности од 427,16 КМ без ПДВ-а;

-За Лот-2(Свјеже месо) ЗТР "Месница од Малића"Малић Рада с.п.Мркоњић Град у вриједности 1.004,50 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: