• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Рекламирање предузећа на манифестацији "65. Избор десет најбољих спортиста РС"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-3457-6/19 од 12.11.2019.год. и уговор за јавну набавку услуга-Рекламирање предузећа на манифестацији "65.Избор десет најбољих спортиста Републике Српске" у организацији "Гласа Српске",додјељује се понуђачу Глас Српске а.д.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 6.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: