• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Потрошни материјал и уља и мазива за возни парк

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Лот 1 потрошни материјал за возни парк и Лот 2 Уља и мазива за возни парк,додјељује се најбоље оцијењеним понуђачима:

-За ЛОТ-1 "Autocentar Merkur"д.о.о. Бања Лука у вриједности од 991,00 КМ без ПДВ-а.

-За ЛОТ-2 "Autocentar Merkur"д.о.о. Бања Лука у вриједности од 580,00 Км без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: