• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Годишња техничка подршка у пост-гарантном периоду за систем управљања

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-3247-10/19 од 31.10.2019.год. и уговор за јавну набавку услуга-Годишња техничка подршка у пост-гарантном периоду за систем управљања,додјељује се понуђачу "Енергоинвест Кибернетика"д.о.о. Београд за понуђену цијену у износу од 96.900,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: