• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Редовно сервисирање и ванредне поправке возила возног парка ХЕ "Бочац"

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила возног парка ХЕ "Бочац" Мркоњић Град за следеће лотове:

-Лот-1 (Комби(Минибус)Renault Master(16+1),рег.бр:Ј17-Т-740,година производње 2015)

-Лот-16(Dacia Duster,рег.бр:Ј16-К-170,год.производње 2015.) и

-Лот-17(Трактор ZETOR PROXIMA 100/9441.14,рег.бр:Т67-К-025,год.производње 2015).

У Прилогу је Позив за учествовање и Нацрт уговора.

Документи за преузимање:
 
Nacrt ugovora (pdf, 195kb)
Poziv za pregovore (pdf, 687kb)