• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Набавка униформи за службу обезбјеђења

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка униформе за службу обезбјеђења,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ANG" д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 8.211,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: