• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Поништење поступка-Резервни хладионици генератора

Поништава се поступак јавне набавке роба-Резервни хладионици генератора,из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року,у складу са чланом 69.став(29тачка а)...

Saznajte više
Поништење поступка-Ауто гуме

Поништава се поступак јавне набавке роба-Ауто гуме,из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива,а у складу са чланом 69.став(2)тачка д)Закона о јавним набавкама (Сл....

Saznajte više
Поништење поступка-Хидраулични серво мотори

Поништава се поступак јавне набавке роба-Хидраулични серво мотори,из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива,а у складу са чланом 69.став(2) тачка д)Закона о јавни...

Saznajte više
Преглед лопатица радног кола

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Преглед лопатица радног кола,додјељује се најбоље оцијењеној Групи понуђача:Санација и испитивање метала д...

Saznajte više
Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за уређење водотока Црне ријеке

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за уређење водотока Црне ријеке,додјељује се најбо...

Saznajte više
Заптивни материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Заптивни материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у ...

Saznajte više
Вијчана роба

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Вијчана роба,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке Peugeot Boxer

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила Peugeot Boxer,рег.број:Е39-К-483,закључиће се са ...

Saznajte više
Редовно мјесечно испитивање воде за пиће

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Редовно мјесечно узимање узорака и испитивање квалитета воде за пиће,додјељује се најбоље оцијењеном понуђ...

Saznajte više
Набавка канцеларијског материјала

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка канцеларијског материјала,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Примапром"д.о.о. Бања ...

Saznajte više
Сервисирање уређаја у РДИ

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервисирање уређаја у РДИ,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Фригопроцес"Козомара Обренко СП,Ба...

Saznajte više
Анализа турбинских уља

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Анализа турбинских уља,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Рафинерија уља Модрича"а.д.Модр...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »