• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Намирнице за ресторан друштвене исхране

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци роба-Намирнице за ресторан друштвене исхране,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "НИЗ КОМ...

Saznajte više
Набавка резног и брусног алата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка резног и брусног алата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз" д.о.о. Бања Лука у вријед...

Saznajte više
Геодетско осматрање бране ХЕ "Бочац 1 и 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Геодетско осматрање бране ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2"у 2020.години,додјељује се најбоље...

Saznajte više
Црна металургија

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Црна металургија(округли челици,цијеви,лимови,профили),додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз" д...

Saznajte više
Уградња проводних изолатора

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Уградња проводних изолатора и пратеће услуге,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Конзорцијуму: МХ ЕРС...

Saznajte više
Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Уље,емулзије,масти,спреј,средства за одмашћивање за ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2",додјељује...

Saznajte više
Редовни и периодични технички преглед возила

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Редовни и периодични технички преглед возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "БЕРБЕРИ" д.о.о....

Saznajte više
Потрошни материјал за текуће одржавање

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Потрошни материјал за текуће одржавање,додјељује се понуђачу за следеће лотове: -Лот 1 Потрошни електро мате...

Saznajte više
Санација измјењивача топлоте

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Санација измјењивача топлоте,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АУТОХЛАДЊАЦИ НИКОЛА" СП Бања Лу...

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступки-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења)и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа за Ло...

Saznajte više
Набавка резервних дијелова за расхладни систем

На основу Препоруке Комисије за јавне набавке, Уговор о набавци робе - Набавка резервних дијелова за расхладни систем, додијељен најбоље оцијењеном понуђачу „Nexis“ д.о...

Saznajte više
Уређење депоније низводно од моста у Бочцу

Прихваћена Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга – Уређење депоније низводно од моста у Бочцу, додијељен најбоље оцијењеном понуђачу „Еко Еуро Тим&ldq...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »