• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Одржавање и подршка софтверу за обрачун плата за 2023.годину

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Одржавање и подршка софтверу за обрачун плата за 2023.годину,додјељује се најбоље оцијењеном по...

Saznajte više
Спровођење мјерења интензитета утицаја постројења ХЕ "Бочац" и МХЕ"Бочац 2" на животну средину

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Спровођење мјерења интензитета утицаја постројења ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2" на животн...

Saznajte više
Набавка и уградња опреме за видеоконференције

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Набавка и уградња опреме за видеоконференције,додјељује се најбоље оцијењеном предузећу"PROINTER ITSS&q...

Saznajte više
Гориво за возила возног парка

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Оквирни споразум о набавци роба-Гориво за возила возног парка,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Крајина петрол"а....

Saznajte više
Набавка канцеларијског материјала

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Набавка канцеларијског материјала,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Центар за професионалну рех...

Saznajte više
Рекламирање предузећа у спорткој дворани истицањем рекламног банера са логом предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Рекламирање предузећа у спортској дворани истицањем рекламног банера са логом предузећа,додјељује се најбо...

Saznajte više
Новогодишњи рекламни материјал

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Новогодишњи рекламни материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Центар за професионалну рехабил...

Saznajte više
Пражњење и одвоз фекалија из биодискова

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Пражњење и одвоз фекалија из биодискова и чишћење сепаратора за масти,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &...

Saznajte više
Алат за резање плазмом

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Алат за резање плазмом,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз"д.о.о.Бања Лука за понуђену ...

Saznajte više
Рекламирање предузећа на новогодишњем концерту

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Рекламирање предузећа на новогодишњем концерту у спортској дворани,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &quo...

Saznajte više
Пружање услуга пореског консалтинга у вези са припремом Документације о трансферним цијенама

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуге-Пружање услуга пореског консалтинга у вези са припремом Документације о трансферним цијенама у складу са прописи...

Saznajte više
Тест умањене вриједности имовине за 2022.годину у складу са МРС 36

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуге-Тест умањене вриједности имовине за 2022.годину,у складу са МРС 36,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &quo...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »