• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Позив за доставу понуде-Угоститељске услуге

Позив за доставу понуде за угоститељске услуге у ужем смислу(храна и пиће) за 2021.годину

Saznajte više
Сушач ваздуха

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Сушач ваздуха за МХЕ"Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Урбан БиХ"д.о.о....

Saznajte više
Оптичка спојна опрема

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Оптичка спојна опрема,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Primaprom"д.о.о. Бања Лука за понуђ...

Saznajte više
Опрема за испитивање и мјерење

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Опрема за испитивање и мјерење,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за следеће лотове: -За Лот-1 "Елко&qu...

Saznajte više
Хитна поправка агрегата кућне турбине

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-367-6/21 од 22.02.2021.године и уговор за јавну набавку услуга-Хитна поправка агрегата кућне турбине,додјељује се понуђачу&q...

Saznajte više
Позив за учествовање-Хитна поправка агрегата кућне турбине

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Хитна поправка агрегата кућне турбине У Прилогу је Позив за у...

Saznajte više
Мјесечни преглед лифта

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Мјесечни преглед лифта,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ТРИ БЕСТ"д.о.о. Бања Лука за понуђену...

Saznajte više
Бројачи прорада одводника пренапона

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Бројачи прорада одводника пренапона,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Navitas Engineering&Automat...

Saznajte više
Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања,додјељује се најбоље о...

Saznajte više
Директни приступ интернету за потребе SAP ERS система

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Директни приступ интернету за потребе SAP ERS система,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"MTEL&q...

Saznajte više
Позив за учествовање-Систематски љекарски преглед

Позив за учествовање у преговарачком поступку-Систематски љекарски преглед. У Прилогу је Тендерска документација,Техничка спецификација и Нацрт уговора,

Saznajte više
Резни и ручни алат за потребе машинске службе

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Лот-1 Резни алат за потребе машинске службе,Лот-2 Ручни алат за потребе машинске службе,Лот-3 Алат за потребе маши...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »