Хидроелектране на Врбасу
 

Производња

Хидро информације

Просјечни дневни проток Врбаса на профилу ХЕ Бочац

Удио у укупној производњи ЕРС

Основна дјелатност Хидроелектрана на Врбасу је производња хидроелектричне енергије и одржавање хидроенергетских постројења.

 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.