Хидроелектране на Врбасу
 

3.9.2015

Надзорни одбор заказао XX редовну сједницу Скупштине акционара

ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" АД
Мркоњић Град
Број: НО_____/15
03.09.2015. године

На основу члана 45. Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, Надзорни одбор доноси
ОДЛУКУ

Сазив и дневни ред за XX редовну сједницу Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, објављен у дневним листовима „ГЛАС СРПСКЕ" и „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ" дана 25.08.2015. године, мијења се због техничке грешке и гласи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Предсједника скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Извода из записника са XИИИ ванредне Скупштине акционара;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију;
6. Разматрање и усвајање:
а) Извјештаја независног ревизора „Делоитте" по финансијским извјештајима за 2014. годину;
б) Извјештаја о пословању ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2014. годину, са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (стандардима корпоративног управљања);
в) Финансијског извјештаја ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2014. годину;
г) Разматрање и усвајање акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском извјештају „Делоитте" за 2014. годину
7. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити остварене по финансијском извјештају ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2014. годину;

У свему осталом Сазив XX редовне сједнице Скупштине акционара ЗП „ Хидроелектране на Врбасу" а.д Мркоњић Град остаје исти.


Предсједник Надзорног одбора
мр Томислав Тодоровић

 
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.