Хидроелектране на Врбасу
 

4.11.2016

Обавјештење акционарима о исплати дивиденде

Обавјештавају се акционари ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, да је Скупштина акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, на 22. редовној сједници, одржаној дана 4.11.2016. године, донијела одлуку бр. СА-15/16 о исплати дивиденде из добити остварене у пословној 2015. години, свим акционарима ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, који тај статус буду имали на дан 25.11.2016. године.

За исплату дивиденде је одређен износ од 463.529,60 КМ, што износи 0,0045286690753479 КМ по једној акцији. Исплата дивиденде ће почети са 1.12.2016. године. Пријаве за исплату са инструкцијама се подносе у просторијама ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, ул. Светог Саве 13. Мркоњић Град. Уз пријаву се обавезно доставља доказ о идентификацији и броју текућег, односно жиро-рачуна.


ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 

 
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.