Хидроелектране на Врбасу
 

14.5.2019

Испитивање енергетске опреме

Прихвата се препорука Комисија за набавке број.07-1056-6/19 од 23.04.2019.год. и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање генератора,Лот-2 Испитивање енергетских транс.,Лот-3 Испитивање генератора,Лот-4 Испитивање трансф. властите потрошње,Лот-5 Испитивање одводника пренапона 110 кV,Лот-6 Испитивање СМТ и НМТ 110 кV,и Лот-7 Испитивање далеководних заштита 110 кV постројења,додијељује се понуђачу за следеће лотове:

-Лот-1 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д.Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 14.000,00 КМ без ПДВ-а.

-Лот-2 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 30.000,00 КМ без ПДВ-а.

-Лот-3 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 25.000,00 КМ без ПДВ-а.

-Лот-4 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 18.000,00 КМ без ПДВ-а.

-Лот-5 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 12.000,00 КМ без ПДВ-а.

-Лот-6 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 24.000,00 КМ без ПДВ-а.

-Лот-7 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 18.200,00 КМ без ПДВ-а.

 
Документи за преузимање:
 
Одлука о избору (pdf, 161kb)
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.