Хидроелектране на Врбасу
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

21.4.2017

Завршена набавка штампаног потрошног материјала

Завршена набавка штампаног потрошног материјала

20.4.2017

Одабрани добављачи за намирнице за ресторан друштвене исхране

Одабрани добављачи за намирнице за ресторан друштвене исхране

20.4.2017

Постављање ексклузивног банера са логом Предузећа у „Народним новинама“

Постављање ексклузивног банера са логом Предузећа у „Народним новинама“

13.4.2017

Истицање рекламног банера на утакмицама ФК „Борац“

Истицање рекламног банера на утакмицама ФК „Борац“

13.4.2017

Покренут поступак набавке услуге редовног сервисирања и ванредне оправке возила возног парка предузећа

Покренут поступак набавке услуге редовног сервисирања и ванредне оправке возила возног парка предузећа

3.4.2017

Одабран добављач моторних чамаца

Одабран добављач моторних чамаца

29.3.2017

Довођење напајања електричном енергијом надстрешнице за механизацију у Адама

Довођење напајања електричном енергијом надстрешнице за механизацију у Адама

29.3.2017

Снимaк и анализа стања водовода питке воде у ХЕ „Бочац“

Снимaк и анализа стања водовода питке воде у ХЕ „Бочац“

27.3.2017

Набавка потрошног материјала, тонера и кетриџа

Набавка потрошног материјала, тонера и кетриџа

27.3.2017

Завршена набавка резервних нумеричких релеја за 35 kV мрежу

Завршена набавка резервних нумеричких релеја за 35 kV мрежу

15.3.2017

Обустављен поступак набавке моторних чамаца за потребе службе оскултација

Обустављен поступак набавке моторних чамаца за потребе службе оскултација

9.3.2017

Одабран добављач услуге - Третман комуналног отпада и отпадних вода

Одабран добављач услуге - Третман комуналног отпада и отпадних вода

6.3.2017

Завршена набавка резервних дијелова за помоћне погоне

Завршена набавка резервних дијелова за помоћне погоне

6.3.2017

Набавка сета оптичких каблова

Набавка сета оптичких каблова

6.3.2017

Одабран добављач за испоруку аутогума

Одабран добављач за испоруку аутогума

6.3.2017

Набавка резервних дијелова за систем гријања и хлађења

Набавка резервних дијелова за систем гријања и хлађења

6.3.2017

Банер за манифестацију "Избор најбољег спортисте и спортског клуба у 2016. години у Мркоњић Граду"

Банер за манифестацију "Избор најбољег спортисте и спортског клуба у 2016. години у Мркоњић Граду"

6.3.2017

Набавка услуге - Редовно мјесечно узимање и испитивање квалитета узорака питке воде

Набавка услуге - Редовно мјесечно узимање и испитивање квалитета узорака питке воде

6.3.2017

Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге - Постављање ексклузивног банера са линком Предузећа у „Народним новинама“

Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге - Постављање ексклузивног банера са линком Предузећа у „Народним новинама“

1.3.2017

Позив за доставу понуда за услуге хотелског смјешата у 2017. години.

Позив за доставу понуда за услуге хотелског смјешата у 2017. години.

1.3.2017

Позив за доставу понуда за учешћа на стручним семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама из разних области

Позив за доставу понуда за учешћа на стручним семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама из разних области

24.2.2017

Снимање документарног филма о изградњи МХЕ „Бочац 2“

Снимање документарног филма о изградњи МХЕ „Бочац 2“

24.2.2017

Завршена набавка адвокатских услуга

Завршена набавка адвокатских услуга

24.2.2017

Завршена набавка заштитних ципеле за љето и зиму

Завршена набавка заштитних ципеле за љето и зиму

17.2.2017

Сервисирање хидрауличких дизалица и уређаја

Сервисирање хидрауличких дизалица и уређаја

17.2.2017

Изабран добављач услуге одвоза отпадног смећа

Изабран добављач услуге одвоза отпадног смећа

10.2.2017

Набавка дијелова за центрифугалну пумпу за воду

Набавка дијелова за центрифугалну пумпу за воду

10.2.2017

Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених

Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених

10.2.2017

Преговрачки поступак за постављање ексклузивног банера са логом Предузећа

Преговрачки поступак за постављање ексклузивног банера са логом Предузећа

1.2.2017

Пружање услуга едукације из области примјене МРС-12

Пружање услуга едукације из области примјене МРС-12

1.2.2017

Завршена набавка услуге - Пружање услуга пореског консалтинга

Завршена набавка услуге - Пружање услуга пореског консалтинга

1.2.2017

Ревизија пројекта уређења платоа од машинске зграде до кућне турбине

Ревизија пројекта уређења платоа од машинске зграде до кућне турбине

1.2.2017

Израда урбанистичко-техничких услова за пројекат уређења платоа од машинске зграде до кућне турбине

Израда урбанистичко-техничких услова за пројекат уређења платоа од машинске зграде до кућне турбине

1.2.2017

Набавка два телевизора у функцији инфо панела у електрани

Набавка два телевизора у функцији инфо панела у електрани

1.2.2017

Завршена набавка сета канцеларијског материјала

Завршена набавка сета канцеларијског материјала

1.2.2017

Реконструкција приступне капије електране

Реконструкција приступне капије електране

1.2.2017

Завршена набавка алкохолних и безалкохолних пића

Завршена набавка алкохолних и безалкохолних пића

1.2.2017

Завршена набавка личне заштитне опреме

Завршена набавка личне заштитне опреме

1.2.2017

Новогодишњи рекламни материјал

Новогодишњи рекламни материјал

1.2.2017

Одабран извођач услуге - Испитивање заштите генератора бр.1

Одабран извођач услуге - Испитивање заштите генератора бр.1

31.1.2017

Завршена набавка моторног чамца

Завршена набавка моторног чамца

16.1.2017

Преговарачки поступак за постављање ексклузивног банера са линком Предузећа у „Народним новинама“

Преговарачки поступак за постављање ексклузивног банера са линком Предузећа у „Народним новинама“

5.1.2017

Завршена набавка сајле за провлачење BH каблова са алуминијском моталицом

Завршена набавка сајле за провлачење BH каблова са алуминијском моталицом

5.1.2017

Додијељен Уговор за испоруку ротационе косачице

Додијељен Уговор за испоруку ротационе косачице

5.1.2017

Одабран добављач за потрошни материјал за возни парк

Одабран добављач за потрошни материјал за возни парк

5.1.2017

Испитивање хидрауличких компоненти на испитном хидрауличком столу

Испитивање хидрауличких компоненти на испитном хидрауличком столу

5.1.2017

Избор спортисте године у Републици Српској

Избор спортисте године у Републици Српској

5.1.2017

Избор спортисте године у Босни и Херцеговини

Избор спортисте године у Босни и Херцеговини

21.12.2016

Преговарачки поступак за избор спортисте године у Републици Српској

Преговарачки поступак за избор спортисте године у Републици Српској

21.12.2016

Преговарачки поступак за избор спортисте године у Босни и Херцеговини

Преговарачки поступак за избор спортисте године у Босни и Херцеговини

21.12.2016

Израдa Студије о унапређењу мјерења у хидроелектрани

Израдa Студије о унапређењу мјерења у хидроелектрани

21.12.2016

Изабаран добављач сатова за пензионере

Изабаран добављач сатова за пензионере

15.12.2016

Чишћење плутајућег отпада из акумулационог језера ХЕ „Бочац“ и из кoрита Црне Ријеке

Чишћење плутајућег отпада из акумулационог језера  ХЕ „Бочац“ и из кoрита  Црне Ријеке

15.12.2016

Набавка уљних пумпи са електромотором за хидраулички регулатор

Набавка уљних пумпи са електромотором за хидраулички регулатор

13.12.2016

Обука радника из противпожарне заштите и заштите на раду

Обука радника из противпожарне заштите и заштите на раду

5.12.2016

Ревизија Идејног пројекта за ХЕ „Крупа“

Ревизија Идејног пројекта за ХЕ „Крупа“

5.12.2016

Поништена набвака услуге - Снимање документарног филма о изградњи МХЕ „Бочац 2“

Поништена набвака услуге - Снимање документарног филма о изградњи МХЕ „Бочац 2“

5.12.2016

Завршена набавка годишњег одржавања ЕПЛАН софтвера

Завршена набавка годишњег одржавања ЕПЛАН софтвера

5.12.2016

Набавка банкарске гаранције за закључивање уговора о подстицању за откуп електричне енергије

Набавка банкарске гаранције за закључивање уговора о подстицању за откуп електричне енергије

25.11.2016

Набавка униформе за припаднике физичког обезбјеђења

Набавка униформе за нове припаднике физичког обезбјеђења

25.11.2016

Завршена набавка зимских аутогума

Завршена набавка зимских аутогума.

25.11.2016

Штампање на пластичним идентификационим картицама

Штампање на пластичним идентификационим картицама

25.11.2016

Потрошни материјал за Ресторан друштвене исхране

Потрошни материјал за Ресторан друштвене исхране

25.11.2016

Набавка роба за прославу Дана предузећа

Набавка роба за прославу Дана предузећа

25.11.2016

Одабран добављач услуге– Анализа медија

Одабран добављач услуге– Анализа медија

18.11.2016

Поништен поступак јавне набавке услуга - Студија оправданости додјеле концесије за „Кућну турбину“

Поништен поступак јавне набавке услуга - Студија оправданости додјеле концесије за „Кућну турбину“

9.11.2016

Упућен позив за доставу понуде за истицање рекламе

Упућен позив за доставу понуде за истицање рекламе

4.11.2016

Одабран добављач услуге - Штампање и израда промотивног материјала

Одабран добављач услуге - Штампање и израда промотивног материјала

3.11.2016

Истицање рекламног банера са логотипом и натписом предузећа на утакмицама ФК„Слобода“

Истицање рекламног банера са логотипом и натписом предузећа на утакмицама ФК„Слобода“

3.11.2016

Завршен посутпак набавке услуге - Истицање рекламног банера са логотипом и натписом предузећа на турнирима КК „Младост“

Завршен посутпак набавке услуге - Истицање рекламног банера са логотипом и натписом предузећа на турнирима КК „Младост“

3.11.2016

Завршен поступак за истицање рекламног банера са логотипом и натписом предузећа на турнирима ЖОК „Балкана МП“ Мркоњић Град

Завршен поступак за истицање рекламног банера са логотипом и натписом предузећа на турнирима ЖОК „Балкана МП“ Мркоњић Град

4.11.2016

Одабран добављач за услугу - Набавка материјала

Одабран добављач за услугу - Набавка материјала

28.10.2016

Одабран добављач за усулугу - Одржавање далековода 35kV ХЕ „Бочац“ – компензациони базен и ХЕ „Бочац“ – ХЕ „Јајце 2“

Одабран добављач за усулугу - Одржавање далековода 35kV ХЕ „Бочац“ – компензациони базен и ХЕ „Бочац“ – ХЕ „Јајце 2“

26.10.2016

Преговарачки поступак за достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Истицање рекламног банера са логотипом и натписом предузећа на турнирима ЖОК „Балкана МП“

Преговарачки поступак за достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Истицање рекламног банера са логотипом и натписом предузећа на турнирима ЖОК „Балкана МП“

26.10.2016

Позив за достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Истицање рекламног банера са логотипом и натписом предузећа на на утакмицама ФК„Слобода“

Позив за достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Истицање рекламног банера са логотипом и натписом предузећа на на утакмицама ФК„Слобода“

26.10.2016

Преговарачки поступак за достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Истицање рекламног банера са логотипом и натписом предузећа на турнирима КК "Младост"

Преговарачки поступак за достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Истицање рекламног банера са логотипом и натписом предузећа на турнирима КК "Младост"

20.10.2016

Позив за доставу понуда за систематски љекарски преглед радника

Позив за доставу понуда за систематски љекарски преглед радника

20.10.2016

Текуће и инвестиционо одржавање рачунарске и биро опреме

Текуће и инвестиционо одржавање рачунарске и биро опреме

12.10.2016

Завршен одабир за радове на ињектирању насипа прве фазе низводног загата

Завршен одабир за радове на ињектирању насипа прве фазе низводног загата

12.10.2016

Одабран добављач услуге - Радови на заштити косине у зони измјештања магистралног пута М-16

Одабран добављач услуге - Радови на заштити косине у зони измјештања магистралног пута М-16

7.10.2016

Израда елабората о противпожарној заштити пројекта за постављање четири алармне станице система узбуњивања становништва низводно од бране „Бочац“

Израда елабората о противпожарној заштити пројекта за постављање четири алармне станице система узбуњивања становништва низводно од бране „Бочац“

7.10.2016

Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом животне средине према стандардима ISO 9001 и ISO 14001 за 2016. годину

Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом животне средине према стандардима ISO 9001 и ISO 14001 за 2016. годину

7.10.2016

Завршена набавка услуге- Паркирање возила

Завршена набавка услуге- Паркирање возила

5.10.2016

Набавка групе препоручених резервних дијелова за нови систем управљања и надзора за ДЦС

Набавка групе препоручених резервних дијелова за нови систем управљања и надзора за ДЦС

5.10.2016

Одабран испручилац електричног алата за потребе машинске службе

Одабран испручилац електричног алата за потребе машинске службе

5.10.2016

Угоститељске услуге

Завршена набавка угоститељских услуга

28.9.2016

Спровођење мониторинга ихтиофауне и акватичних заједница воде и израда анализе и извјештаја о процјени штете рибљег фонда и акватичних заједница током експлоатације ХЕ „Бочац“ и изградње МХЕ „Бочац 2“ у току 2016. године

Спровођење мониторинга ихтиофауне и акватичних заједница воде и израда анализе и извјештаја о процјени штете рибљег фонда и акватичних заједница током експлоатације ХЕ „Бочац“ и изградње МХЕ „Бочац 2“ у току 2016. године

28.9.2016

Спровођење мјерења интензитета утицаја постројења ХЕ „Бочац“ и изградње постројења МХЕ „Бочац2“ на животну средину

Спровођење мјерења интензитета утицаја постројења ХЕ „Бочац“ и изградње постројења МХЕ „Бочац2“ на животну средину

27.9.2016

Преговарачки поступак - Изградња МХЕ „Бочац 2“ – радови на заштити косине у зони измјештања магистралног пута М-16

Позив за учествовање у преговарачком поступку за набавку радова – Изградња МХЕ „Бочац 2“ – радови на заштити косине у зони измјештања магистралног пута М-16

27.9.2016

Преговарачки поступак- Изградња МХЕ „Бочац 2“ – радови на ињектирању насипа прве фазе низводног загата

Упућен позив за учествовање у преговарачком поступку:

Изградња МХЕ „Бочац 2“ – радови на ињектирању насипа прве фазе низводног загата

27.9.2016

Периодични преглед противпожарних апарата

Завршен избор добавњача за услугу - Периодични преглед противпожарних апарата

27.9.2016

Резервни дијелови за систем управљања

Изабран добављач резервних дијелова за систем управљања

27.9.2016

Одабран добављач услуге – Сервисирање и одржавање копир апарата

Прихваћена Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга – Сервисирање и одржавање копир апарата,  додијељен најбоље оцијењеном понуђачу ,,DRAGIČEVIĆ“

8.9.2016

Завршена набавка угоститељских услуга

Завршена набавка угоститељских услуга

8.9.2016

Набавка разног потрошног материјала, резервних дијелова и опреме

Набавка разног потрошног материјала, резервних дијелова и опреме

8.9.2016

Набавка тримера са наставцима

Набавка тримера са наставцима

8.9.2016

Завршена набавка услуге - Софтверска надоградња система за праћење вибрација

Завршена набавка услуге - Софтверска надоградња система за праћење вибрација

8.9.2016

Набавка службеног возила

Набавка службеног возила

8.9.2016

Рекламирање на ШИК радију

Рекламирање на ШИК радију

8.9.2016

Завршена набавка услуге - Испитивање посуда под притиском

Завршена набавка услуге - Испитивање посуда под притиском

8.9.2016

Преглед лопатица радног кола турбине 1 и турбине 2

Преглед лопатица радног кола турбине 1 и турбине 2

8.9.2016

Преглед и одржавање лифта

Завршен одабир добављача услуга за преглед и одржавање лифта

8.9.2016

Сервисирање хидрауличких дизалица и уређаја

Сервисирање хидрауличких дизалица и уређаја

8.9.2016

Баждарење вентила сигурности

Баждарење вентила сигурности

8.9.2016

Набавка ручног алата за попуну алатнице

Набавка ручног алата за попуну алатнице

8.9.2016

Одабран најповољнији добављач услуге - Анализа уља

Одабран најповољнији добављач услуге - Анализа уља

8.9.2016

Завршена набавка услуге - Анализа података система за вибрације

Завршена набавка услуге - Анализа података система за вибрације

8.9.2016

Изабран добављач електричног алата за попуну алатнице

Изабран добављач електричног алата за попуну алатнице

1.9.2016

Преговарачки поступак за набавку роба – Групе препоручених резервних дијелова за нови систем управљања и надзора за ДЦС

Преговарачки поступак за набавку роба – Групе препоручених резервних дијелова за нови систем управљања и надзора за ДЦС

19.8.2016

Поништене поступак јавне набавке услуга – Слушалице за активну редукцију позадинског шума

Поништене поступак јавне набавке услуга – Слушалице за активну редукцију позадинског шума

18.8.2016

Адвокатске услуге

Адвокатске услуге

18.8.2016

Потрошни материјал за текуће одржавање

Потрошни материјал за текуће одржавање

18.8.2016

Систематски љекарски преглед радника

Систематски љекарски преглед радника

18.8.2016

Одабран испоручилац канцеларијског материјала

Одабран испоручилац канцеларијског материјала

12.8.2016

Продужење лиценце за антивирусни софтвер

Набавка антивирусног програма

12.8.2016

Набавка материјала и робе за потребе машинске службе

Набавка материјала и робе за потребе машинске службе

12.8.2016

Завршена набавка малчера вишеротационог МВ 2.80

Завршена набавка малчера вишеротационог МВ 2.80

12.8.2016

Позив за учествовање у преговарачком поступку за набавку услуге-Рекламирање код КК"Младост"Мркоњић Град

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Рекламирање код КК"Младост"Мркоњић Град

29.7.2016

Објављен позив за доставу понуда за набавку угоститељских услуга у 2016. години.

Објављен позив за доставу понуда за набавку угоститељских услуга у 2016. години.

20.7.2016

Набавка робе за прославу крсне славе Свети Илија Пророк

Набавка робе за  прославу крсне славе Свети Илија Пророк

20.7.2016

Одабрани извођачи услуга испитавња на енергетској опреми

Одабрани извођачи услуга испитавња на енергетској опреми

20.7.2016

Завршена набавка поднапонског релеа и бројача прорада одводника пренапона

Завршена набавка поднапонског релеа и бројача прорада одводника пренапона

15.7.2016

Набавка адвокатских услуга

Набавка адвокатских услуга

8.7.2016

Завршена набавка резног и брусног алата и хидрауличке и пнеуматске инсталације

Завршена набавка резног и брусног алата и хидрауличке и пнеуматске инсталације

8.7.2016

Санација водовода компензационог базена

Санација водовода компензационог базена

8.7.2016

Санација геодетеске тачке број 13

Санација геодетеске тачке број 13

8.7.2016

Редовно сервисирање и ванредне оправке трактора ZETORPROXIMA

Редовно сервисирање и ванредне оправке трактора ZETORPROXIMA

8.7.2016

Поништен поступак јавне набавке услуга - Баждарење вентила сигурности

Поништен поступак јавне набавке услуга - Баждарење вентила сигурности

8.7.2016

Услуга спровођења серије мјерења

Услуга спровођења серије мјерења

8.7.2016

Завршена набавка сјемене траве или травно дјетелинске смјесе

Завршена набавка сјемене траве или травно дјетелинске смјесе

6.7.2016

Санације квара на далеководу 35 kV и напајање пумпне станице водовода за електрану

Санације квара на далеководу 35 kV и напајање пумпне станице водовода за електрану

6.7.2016

Систематски љекарски преглед радника

Систематски љекарски преглед радника

4.7.2016

Завршен поступак одабира добављача за Услуге хотелског смјештаја

Завршен поступак одабира добављача за Услуге хотелског смјештаја

4.7.2016

Припрема експертског извјештаја из одштетног захтјева концесионара ХЕС Врбас а.д. Бања Лука

Припрема експертског извјештаја из одштетног захтјева концесионара ХЕС Врбас а.д. Бања Лука

4.7.2016

Завршен одабир најповољнијег добављача за услугу давања правних савјета и пружање правне помоћи

Завршен одабир најповољнијег добављача за услугу давања правних савјета и пружање правне помоћи

10.6.2016

Позив за учествовање у преговарачком поступку за набавку услуга – Припрема експертског извјештаја из одштетног захтјева концесионара ХЕС Брбас а.д. Бања Лука.

Позив за учествовање у преговарачком поступку за набавку услуга – Припрема експертског извјештаја из одштетног захтјева концесионара ХЕС Брбас а.д. Бања Лука.

9.6.2016

Завршена набавка спојне опрема за оптички кабал

Завршена набавка спојне опрема за оптички кабал

9.6.2016

Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ - лот 1 и 15.

Након понављања поступка за лотове 1 и 15 завршена набавка услуге - Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“

6.6.2016

Преговарачки поступак - Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град - Лот-20 Tрактор ZETORPROXIMA

Преговарачки поступак - Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град - Лот-20 Трактор ZETORPROXIMA

6.6.2016

Испитивање ватродојавних централа и јављача пожара у електрани и управној згради

Одабран добављач услуге - Испитивање ватродојавних централа и јављача пожара у електрани и управној згради

30.5.2016

Завршен одабир добављача љетних ауто гума

Завршен одабир добављача љетних ауто гума.

30.5.2016

Директан приступ интернету за потребе SAP ERP система

Завршена набавка услуге - Директан приступ интернету за потребе SAP ERP система

23.5.2016

Завршена набавка оптичког синглмодног кабла

Завршена набавка оптичког синглмодног кабла

19.5.2016

Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Оглашавање у листу ,,Народнe новинe“.

Упућен Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Оглашавање у листу ,,Народнe новинe“.

16.5.2016

Заштита од инсеката, глодара и гмизаваца

Завршена набавка услуге - Заштита од инсеката, глодара и гмизаваца

16.5.2016

Испорука рачунарске опреме

Након завршетка поступка јавне набавке извршена је додјела Уговора за испоруку рачунарске опреме.

16.5.2016

Позив за доставу понуда за учешћа на стручним семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама

Упућен позив за доставу понуда за учешћа на стручним семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама

16.5.2016

Достава понуда за услуге хотелског смјешата у 2016. години.

Упућен позив за доставу понуда за услуге хотелског смјешата у 2016. години.

25.4.2016

Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу за 2016. годину - Глас Српске.

Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу за 2016. годину - Глас Српске.

25.4.2016

Завршена набавка услуга - Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу за 2016. годину

Завршена набавка услуга - Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу за 2016. годину

25.4.2016

Завршен поступак одабира најповољнијих добављача за Колективно осигурање радника

Завршен поступак одабира најповољнијих добављача за Колективно осигурање радника

22.4.2016

Додијељен Уговор за услугу - Одвоз индустријског отпада из ХЕ „Бочац“

Додијељен Уговор за услугу - Одвоз индустријског отпада из ХЕ „Бочац“

22.4.2016

Претплата на дневне новине за период од годину дана

Одабран најповољнији добављач за набавку - Претплата на дневне новине за период од годину дана

19.4.2016

Рекламирање поводом одржавања првог Економског форума-Јахорина 2016. године

Рекламирање поводом одржавања првог Економског форума-Јахорина 2016. године

11.4.2016

Завршен избор најповољнијих добављача за сервис возила

Завршен избор најповољнијих добављача за сервис возила.

11.4.2016

Ревизија пројекта за постављање алармних станица система узбуњивања становништва низводно од бране ХЕ „Бочац“

Ревизија пројекта за постављање алармних станица система узбуњивања становништва низводно од бране  ХЕ „Бочац“

11.4.2016

Одабран најповољнији добављач горива за возила возног парка

Одабран најповољнији добављач горива за возила возног парка

8.4.2016

Преговараки поступак за објављивање огласних материјала на годишњем нивоу за 2016. годину

Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу за 2016. годину.

8.4.2016

Додијељен уговор за набавку енергетских каблова и кабловског прибора

Додијељен уговор о набавци роба – Енергетски каблови  и  кабловски  прибор

8.4.2016

Одабаран испоручилац каблова за прилагођавање за ДЦС

Одабаран испоручилац каблова за прилагођавање за ДЦС

17.3.2016

Додијељен уговор за услугу - Прање возила

Након проведеног поступка јавне набавке одабран је добављач услуге за прање возила.

16.3.2016

Одабрани добављачи за испоруку групе резервних дијелова за систем гријања и хлађења

Одабрани добављачи за испоруку групе резервних дијелова за систем гријања и хлађења

16.3.2016

Потрошни материјал за припрему уградње ДЦС-а

Потрошни материјал за припрему уградње ДЦС-а

25.2.2016

Термоизолације и заштите алуминијумских лимовима са осталом одговарајућом опремом водоводног цријева испод брзотока

Одабран извођач радова термоизолације и заштите алуминијумских лимовима са осталом одговарајућом опремом водоводног цријева испод брзотока (испод прелива тунела на лијевој обали Врбаса)

25.2.2016

Додијељен Уговор за услугу преспајања хидрантске и потрошачке мреже од кућне турбине до трафо станице код Пенића куће

Додијељен Уговор за услугу - Преспајање хидрантске и потрошачке мреже од кућне турбине до трафо станице код Пенића куће

25.2.2016

Испорука резервних кабловских глава и одводника пренапона

Одабран најповољнији добављач за испоруку роба – Групе резервних кабловских глава 35кV и одводника пренапона за ТС „Пенић Кућа“

24.2.2016

Завршен поступак набавке адвокатских услуга

Завршен поступак набавке адвокатских услуга на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закона о јавним набавкама

12.2.2016

Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19, од стране овлаштеног актуара, за 2015. годину

Завршена набавка услуге - Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19, од стране овлаштеног актуара, за 2015. годину

12.2.2016

Унапређење знања запослених из области Међународног рачуноводственог стандарда 12- Порези на добитак

Унапређење знања запослених из области Међународног рачуноводственог стандарда 12- Порези на добитак

12.2.2016

Додијељен Уговор за замјену акцелерографа

Додијељен Уговор за замјену акцелерографа

12.2.2016

Завршен поступак набавке дежурног возила

Завршена набавка дежурног возила.

12.2.2016

Додијељен Уговор за набавку и уградњу система резервних генераторских заштита на генератору 2 у ХЕ „Бочац“

Додијељен Уговор за набавку и уградњу система резервних генераторских заштита на генератору 2  у ХЕ „Бочац“

12.2.2016

Завршен поступак набавке услуге - Метролошко потврђивање дијела мјерне опреме

Одабран добављач услуге - Метролошко потврђивање дијела мјерне опреме

28.1.2016

Нострификације техничке документације – Систем за управљање и аквизицију података у ХЕ „Бочац“

Одабран добављач услуге - Нострификације техничке документације – Систем за управљање и аквизицију података у ХЕ „Бочац“

28.1.2016

Завршена набавка DLMS/104 конвертора протокола

Завршена набавка DLMS/104 конвертора протокола

28.1.2016

Редован и периодични технички преглед возила

Додијељен Уговор за редован и периодични технички преглед возила

28.1.2016

Додијељен Уговор за услугу - Тест умањења вриједности имовине за 2015. годину

Изабран најповољнији добављач услуге - Тест умањења вриједности имовине за 2015. годину

28.1.2016

Одабран испоручилац пумпи и вентила за гријање

На основу Препоруке Комерцијалне службе одабран испоручилац пумпи и вентила за гријање

12.1.2016

Одабран добављач канцеларијског намјештаја

Одабран најповољнији добављач за испоруку канцеларијских столица.

30.12.2015

Завршена набавка резервних дијелова за турбински регулатор

Додијељен уговор о набавци роба – Резервни дијелови за турбински регулатор

30.12.2015

Додијељен Уговор за израду елабората заштите од пожара

Додијељен Уговор за израду елабората заштите од пожара

30.12.2015

Набавка AD Blue

Изабран добављач AD Blue за потребе Службе возног парка

30.12.2015

Завршена набавка чуварских униформи

Одабран испоручилац чуварских униформи

30.12.2015

Геодетско осматрање бране и компензационог базена

Додијељен уговор за услугу геодетског осматрања бране и компензационог базена

30.12.2015

Набавка новогодишњег рекламног материјала

Изабран најповоњнији добављач новогодишњег рекламног материјала

30.12.2015

Уговорена набавка САП модула за управљање одржавањем

Након проведене процедуре јавне набавке додијељен уговор за набавку САП модула за управљање одржавањем

30.12.2015

Додијељен уговор за монтирање ауто гума

Изабран добављач услуге за монтирање аутогума

29.12.2015

Услуга – GAP анализа потреба за додатним извјештавањем и подацима у модулима Финансија, Контролинга и Пословне интелигенције у оквиру ФМИС пројекта

Додијељен Уговор о набавци  услуга  – GAP анализа потреба за  додатним извјештавањем  и подацима у модулима Финансија, Контролинга и Пословне интелигенције у оквиру ФМИС пројекта.

29.12.2015

Услуга GAP анализа и допуна извјештавања у модулу Финансија и модулу Контролинга

Уговор о набавци  услуга – GAP анализа и допуна извјештавања у модулу Финансија и модулу Контролинга додијељен најбоље оцијењеном понуђачу ,,Deloitte“ д.о.о. Бања Лука.

29.12.2015

Услуга GAP анализа и допуна извјештавања у BI модулу

Уговор о набавци  услуга – GAP анализа и допуна извјештавања у BI модулу ( пословна интелигенција) додијељен најбоље оцијењеном понуђачу ,,Deloitte“ д.о.о. Бања Лука.

29.12.2015

Додијељен уговор за санацију и конзервацију командне плоче у команди електране

На основу препоруке комерцијане службе одабран најповољнији добављач за услугу санације и конзервације командне плоче у команди електране

28.12.2015

Одабран испоручилац услуге - Директан приступ интернету

Услуга директан приступ интернету за потребе SAP ERP система, додијељена најбоље оцијењеном понуђачу „ЕLTA KABEL“ д.о.о. Добој.

28.12.2015

Набавка намирница за ресторан друштвене исхране

Одабарна испоручилац намирница за ресторан друштвене исхране  Лот - 4 Замрзнути производи.

28.12.2015

Уређење земљишта у власништву ХЕ „Бочац“

 

Уговор о набавци радова - Уређење земљишта у власништву ХЕ „Бочац“, додијељен најбоље оцијењеном понуђачу „ŠIK TOURS“ д.о.о. Брдо – Мркоњић Град

28.12.2015

Додијељен Уговoр за испитивање кућне турбине

На основу препоруке Комисије за набавке додијељен је Уговор за испитивање кућне турбине.

4.12.2015

Преговарчки поступак за набавку SAP модула за управљање одржавањем

Предузеће је покренуло преговарчки поступак за набавку SAP модула за управљање одржавањем у производним постројењима хидроелектране "Бочац"

4.12.2015

Додијељен уговор за испоруку радних ципела

Завршен поступак одабира најповољнијег добављача за испоруку радних ципела

4.12.2015

Уговорена испорука зимских ауто гума

Након проведеног поступка јавне набавке одабран је најповољнији добављач за испоруку зимских ауто гума.

4.12.2015

Порибљавањe акумулационог језера и компензационог базена ХЕ "Бочац"

Додијељен Уговор о набавци услуга - Спровођење јесењег порибљавања акумулационог језера и компензационог базена ХЕ „Бочац“ за 2015 годину

4.12.2015

Одабран испручилац алата за потребе машинске службе

Завршен поступак избора најповољнијег добављача за испоруку алата за потребе машинске службе

2.12.2015

Завршен избор добављача потрошног материјала за припрему уградње ДЦС-а

Завршен избор добављача потрошног материјала за припрему уградње ДЦС-а.

2.12.2015

Додијељен Уговор за испоруку конвертора протокола

Завршен поступак избора испоручиоца конвертора протокола за потребе даљинског очитавања мјерења произведене енергије

2.12.2015

Уградња антистатичког пода

Завршен поступак одабира извођача радова уграђивања антистатичког пода у просторији за смјештај SCADA  опреме и бушења армирано бетонске плоче изнад релејне просторије специјалним бушећим прибором

2.12.2015

Додијељен Уговор за угоститељске услуге

Одабрани су најповољнији добављачи за угоститељске услуге које су предвиђене за прославу дана предуећа.

2.12.2015

Завршен поступак одабира испоручиоца сатова за пензионере

Завршен поступак одабира испоручиоца сатова за раднике који су ове године отишли у пензију.

2.12.2015

Одабран извођач радова за преглед средстава рада и опреме

Одабран извођач услуге - Преглед средстава рада и опреме

2.12.2015

Набавка потрошног материјала за возни парк

Одабран најповољнији добављач за испоруку потрошног материјал за возни парк

2.12.2015

Набавка уља за потребе машинске службе

Одабаран добављач уља за потребе машинске службе.

2.12.2015

Завршен избор добављача за комби возило

Завршен поступак избора најповољнијег добављача за испоруку комби возила

19.11.2015

Завршен поступак одабира извођача радова за трајно рјешавање инсталација, водовода и канализације за оскултациону кућицу

Одабран извођач радова за трајно рјешавање инсталација, водовода и канализације за оскултациону кућицу

19.11.2015

Реконструкција постојећег складишног простора за кабасту и другу робу

Одабран извођач радова за реконструкцију постојећег складишног простора за кабасту и другу робу

19.11.2015

Завршен избор добаљача за испоруку потрошног материјала за погонску службу

Послије проведеног поступка јавне набавке одабран је најповољнији добављач потрошног материјала за погонску службу

9.11.2015

Одабран добављач услуге - Текуће и инвестиционо одржавање рачунарске и биро опреме

Завршен поступак одабра добављач услуге - Текуће и инвестиционо одржавање рачунарске и биро опреме

9.11.2015

Додијељен Уговор за набавку дрвенастих биљaка

Додијељен Уговор о набавци услуга – Дрвенасте биљке

9.11.2015

Завршен поступак одабира најповољнијих добављача личне и заштитне опреме

Проведен поступак за набавку личне и заштитне опреме. Поступак је организован и проведен у осам одвојених лотова.

30.10.2015

Упућен позив за учествовање у преговарачком поступку-Реконструкција постојећег складишног простора

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку радова-Реконструкција постојећег складишног простора за кабасту и другу робу-додатни радови упућен предузећу  "МГ МИНД" д.о.о из Мркоњић Града.

29.10.2015

Додијељен Уговор за набавку и уградњу сталажа за архивску просторију

Завршен поступак јавне набавке и додијељен Уговор за набавку и уградњу сталажа за архивску просторију

29.10.2015

Завршен поступак набавке потрошног материјала – црна металургија

Завршен поступак набавке потрошног материјала – црна металургија за потребе машинске службе.

29.10.2015

Одабран добављач осигурача за развод једносмјерног напајања система управљања

Завршен поступак одабира најповољнијег добављача осигурача за развод једносмјерног напајања система управљања

29.10.2015

Исколичавања објекта мале хидроелектране ,,Бочац 2“ на ријеци Врбас

Додијељен Уговор за услугу – Спровођење исколичавања објекта мале хидроелектране ,,Бочац 2“ на ријеци Врбас
 

23.10.2015

Позив за учествовање у преговарачком поступку – Уље за потребе машинске службе

Позив за учествовање у преговарачком поступку – Уље за потребе машинске служб

22.10.2015

Додијељен Уговор за адвокатске услуге

Завршен поступак набавке адвокатских услуга

15.10.2015

Оглашавање у недељном листу „Народне новине“

Оглашавање у недељном листу „Народне новине“

15.10.2015

Завршен поступак набавке потрошног материјала, тонера и кетриџа

Одабран добављач потрошног  материјала, тонера и кетриџа,

15.10.2015

Опрема за потребе машинске службе

Одабран добављач за испоруку хардвера за потребе машинске службе

15.10.2015

Одабрани најповољнији добављачи за испоруку резервних дијелова за електро службу

Након проведеног поступка јавне набавке изабрани су најповољнији добављачи за испоруку резервних дијелови за помоћне погоне за електро службу,

13.10.2015

Додијељен Уговор за услугу санирања водовода

Завршен одабир добављача за услугу - Санирање квара у ХЕ ,,Бочац“ на водоводу ¾ и прикључивање двије чесме у ХЕ ,,Бочац

13.10.2015

Склопљен Уговор о испоруци каблова

Завшена поступак јавне набавке каблова за потребе уградње резервних заштита генератора

13.10.2015

Набавка стручне литературе за потребе машинске службе

Одабран добављач за испоруку стурчне литературе за машинску службу

13.10.2015

Завршен поступак набавке потрошног материјала за Ресторан друштвене исхране

Изабран најповољнији добављач за испоруку потрошног материјала за Ресторан друштвене исхране

13.10.2015

Изабран најповољнији добављач за услугу - Запрашивање комараца

Завршен поступак за избор најповољнијег добављач за услугу - Запрашивање комараца

25.9.2015

Додијељен Уговор за набавку минералног гнојива

Уговор о набавци роба - Минерално гнојиво,  додијељен најбоље оцијењеном понуђачу ,,Агро МГ“ д.о.о. Мркоњић Град.

25.9.2015

Одабран добављач за ситни потрошни материјал за машинску службу

Додијељен Уоговор за Ситни потрошни материјал за машинску службу.

25.9.2015

Завршен поступак набавке потопне пумпе

Закључен Уговор о набавци роба – Потопне пуме за воду и галерију бране за потребе машинске службе

25.9.2015

Склопљен Уговор са добављачем склопне технике за електро службу

Изабран добављач за испоруку робе - Склопна техника за електро службу.

24.9.2015

Изабран добављач за одвожење основних средстава и материјала из складишта

По завршеном постуку јавне набавке изабран добављач услуге - Одвожење основних средстава и материјала из складишта

24.9.2015

Изабран добављач за уградњу система за мјерење протока воде кроз тлачну цијев агрегата бр.1

Завршен поступак јавне набавке услуге - Уградња система за мјерење протока воде кроз тлачну цијев агрегата бр.1

24.9.2015

Додијељени Уговори за добављаче у поступку набавке - Групе резервних сензора

На основу препоруке Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба – Групе резервних сензора,  додјељене су најбоље оцијењеним понуђачима.

24.9.2015

Одабаран извођач радова за услугу - Анализа уља

Уговор је додијељен најповољнијем понуђачу „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича

24.9.2015

Додијељен Уговор за набавку EPLAN софтвера

На основу Препоруке Комисије за јавне набавке Уговор о набавци  услуга - EPLAN P8 professional и EPLAN software P8 professional update V2.0 toV2.3 и SWS одржавање EPLAN P8 professional, додјељен је најбоље оцијењеном понуђачу "PLANET SOFT“ д.о.о. Бања Лука.

20.7.2015

Одабран извођач грађевинских радова за изградњу МХЕ "Бочац 2"

На основу члана 64. став 1. тачка б) („Сл. гласник БиХ“, број 39/14),  и Правилника о директном споразуму („Сл. гласник БиХ“, број 90/14) на Препоруку Комисије за јавне набавке број: 06-1132-7/15 од 02.07.2015. године у предмету набавке радова - Изградња МХЕ „Бочац 2“ – грађевински радови,  Управа Предузећа  је донијела одлуку о избору најповољнијег понуђача за набавку радова- Изградња МХЕ „Бочац 2“ – грађевински радови и додијелила Уговор најбоље оцијењеном понуђачу „Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи за понуђену цијену у износу од  16.533.091,95 КМ без ПДВ-а.

16.7.2015

Позив за учествовање у преговарачком поступку - Увезивања разних подсистема на нови ДЦС - Лот 4

На  основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-251/15 од 01.06.2015. године,  упућен позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку услуге.

8.7.2015

Позив за учествовање у преговарачком поступку - Кориштење огласног простора у дневним новинама

На  основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу Посебне одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-309/15 од 26.06.2015. године,  упућујен позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку услуга – Кориштење огласног простора у дневним новинама.

6.7.2015

Објављен поступак јавне набавке услуге за повезивање различитих подсистема на нови ДЦС

На  основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-251/15 од 01.06.2015. године,  објављен је поступак јавне набавке услуге – Увезивања разних подсистема на нови ДЦС (Дистрибуирани контролни систем)

29.4.2015

Позив за учествовање у преговарачком поступку - Објављивање огласних материјала

На  основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу Посебне одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-142/15 од 01.04.2015. године,  објављен је позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку услуга – Објављивање огласних материјала.

 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.