Хидроелектране на Врбасу
 

16.12.2011

Режим рада у ванредним приликама

Режим рада у ванредним приликама
Режим рада у ванредним приликама
Режим рада у ванредним приликама

На брани постоји служба техничког осматрања са сталним особљем које је задужено да редовно врши контроле и осматрања по датом програму. Систем осматрања и обавјештавања је у надлежности општинских органа управе, а овим системом је покривено цијело подручје потенцијалног поплавног таласа. Служба за осматрања бране је повезана са Центром за обавјештавање. На самој брани је постављена сирена за директно алармирање становништва у непосредној близини бране, као и погонског особља.

У случају инцидентног загађења у подручју акумулационог базена важно је утврдити мјесто и вријеме инцидента и услове дотока у акумулацију, а као крајња мјера је предвиђено заустављање рада ХЕ "Бочац" уз испуштање водопривредног минимума. До сада није било већих инцидентних ситуација разлијевања опасног терета у акумулацију, али је неколико пута, у сарадњи са „Водоводом" из Бањалуке ванредно анализирана вода из акумулације на мјестима гдје се сумњало у њен квалитет.

Водоток низводно од ХЕ "Бочац" је изложен различитим изворима загађења. Магистрални пут Јајце-Бањалука је потенцијални извор загађења у случају саобраћајне незгоде са течним транспортним средствима који превозе материјале који могу изазвати загађење вода. Низводно од Бањалуке, постоји бројни потенцијални извори индустријског загађења воде.

У случају инцидентног загађења водотока низводно од ХЕ "Бочац" могу се примјенити двије различите мјере. Повећавањем протока ХЕ "Бочац" има за посљедицу разблажење загађења, а смањивањем протока се редукује брзина транспортовања загађења дуж тока и омогућава се предузимање хитних мјера за отклањање посљедица загађења.

Посебан вид ванредних прилика, представља ситуација спашавања настрадалих у саобраћајним несрећама из корита ријеке низводно од ХЕ "Бочац".