Хидроелектране на Врбасу
 

18.12.2011

Уградња и монтажа опреме

Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме
Уградња имонтажа опреме

Свакако један од значајнијих и технички врло захтјеван посао приликом градње ХЕ „Бочац" јесте уградња хидро-механичке и електро-машинске опреме.

Турбинска опрема будуће хидроелектране произведена је у Аустријској фирми „Аndritz" из Граца. Радно коло турбине изграђено је од 25 тона легираног челика и прошло је кроз неколико хиљада часова обраде. У прилог томе говори и чињеница да се његова тежина, од одливка до финалног производа, у току процеса израде, свела на свега једну трећину од почетне.

Сва тешка и вангабаритна опрема из Граца, транспо-ртована је специјалним возилима директно на градилиште ХЕ „Бочац". Ту се нарочито мисли на радна кола, турбинска вратила, потпорне прстенове, турбинске поклопце и сл.

Контролу квалитета уграђених материјала вршио је „Институт за испитивање материајла и конструкција" из Бања Луке.
Контрола квалитета у току извођења радова и надзор над њима вршен је од стране самог инвеститиора преко надзорне службе „Југоинспект" из Сарајева.

Израду генератора за хидроелектрану „Бочац" спровео је „Раде Кончар" из Загреба. Генератор је изграђен тако да је било могуће испоштовати захтјев да се статор транспортује у два дијела, а ротор да се монтира на лицу мјеста уградње у хидроелектрани.

Транспорт ове опреме обављен је камионским превозом помоћу специјалних приколица.

Пројектом је ријешено да се 110 kV разводно постројење постави на крову машинске зграде. Ово је са једне стране утицало на поскупљење самог пројекта, а са друге стране и продужило је радове на изградњи саме хидроелектране. Овакав начин диспозицијског рјешења објекта је по први пут примјењен у тадашњој Југославији.

Завршена је хидроелектрана „Бочац" и пуштена је у рад 05.12.1981. године.