Хидроелектране на Врбасу
 

16.12.2011

Хидроенергетски потенцијал

Основне карактеристике изграђених постројења
Реализоване и потенцијалне ХЕ
Хидроелектране са својим идентификационим бројевима

Релевантне студије показују да распложиви хидроенергетски потенцијал слива ријеке Врбас износи око 4270 GWh електричне енергије, у средње влажној години, од чега на основни водоток отпада 2510 GWh или 58,8%, а на све притоке 1760 GWh или 41,2 %. Хидроенергетски потенцијал ријеке Врбас на цијелом њеном сливу искориштен је тек нешто више од петине, а на подручју тока кроз РС још и мање.

Од укупно искористивог хидроенергетског потенцијала сливног подручја Врбаса који износи око 3.200 GWh данас се за производњу електричне енергије користи око 720 GWh или 22,5 одсто кроз хидроелектране Јајце 1, Јајце 2 и Бочац.

Од могућег хидроенергетског потенцијала Врбаса у дијелу који протиче кроз Републику Српску, а који износи 1895 GWh искориштено је тек 307 GWh, односно 16,2 одсто што остварује ХЕ "Бочац" инсталисане снаге од 110 мегавата.

Хидроенергетски потенцијал Врбаса први пут је искоришћен још за вријеме Аустроугарске монархије, изградњом хидроелектране "Јајце", давне 1894. године. Њен генератор снаге 8 MW производио је електричну енергију која се користила у хемијској индустрији све до 1957. године.

Након Другог свјетског рата пришло се даљој изградњи хидроенергетских објеката, тако да су 1954. у погон пуштена ХЕ "Јајце 2" снаге 30 мегавата са билансном производњом 175 гигават-часова, а три године касније и ХЕ "Јајце 1" снаге 48 мегавата и билансном производњом струје од 232 гигават-часова.

По завршетку изградње та два објекта, наставило се са израдом пројектне документације и истражним радовима на средњем току ријеке Врбас.

На потезу од ХЕ Јајце 2 па до Бањалуке у неколико наврата, зависно од потреба за енергијом и датим околностима, презентована су различита варијантна рјешење са изградњом једне или више хидроелектрана.