Хидроелектране на Врбасу
 

Основне информације

"ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" а.д.
адреса: Светог Саве 13, Мркоњић Град
e-mail:  hevhenavrbasu.com

Матични број:    1756958
ЈИБ:    4401195230004
ПДВ:    401195230004
ЖР (Нова БЛ банка):     5510140000091833
ЖР (Развојна банка):     5620990000704617

Одлуком Управног одбора ЗДП "Хидроелектране на Врбасу" Мркоњић Град од 18.01.2005. године, предузеће је промијенило облик организовања из зависног државног предузећа у друштво капитала – акционарско друштво. Пуни назив предузећа је "Хидроелектране на Врбасу" а.д.

Под овим именом предузеће је регистровано 21.10.2005. године у Основном суду у Бањалуци, регистарски уложак број 1-3636-00.

Основни капитал предузећа, који је пријављен Дирекцији за приватизацију РС износи 102.354.487,00 КМ. Основни капитал је подијељен на 102.354.487 акција. Све акције су обичне, гласе на име и имају номиналну вриједност 1 КМ. Њихова тржишна вриједност варира. Република Српска је власник 65% акција.

Дана 27.12.2005. предузеће је од Регулаторне агенције за електричну енергију РС добило почетну дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије, чији период важења је двије године.

 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.