Хидроелектране на Врбасу
 

Хидроелектрана „Бочац" је прибранско постројење на ријеци Врбас и пројектована је као вршна електрана са седмичним изравнавањем. Изграђена хидроелектрана користи 16,2% укупног хидропотенцијала ријеке Врбас са притокама. Овај дио хидропотенцијала Врбаса се у цјелости налази у РС.

Ангажовање агрегата електране врши диспечерски центар Електропривреде РС (ЕРС) у Требињу. Електропривреда РС је једна од трији балансно одговорних страна у електроенергетском систему БиХ. У условима „слабог" система са великим термо јединицама и малим бројем хидројединица, релативно често је интервентно и непланирано ангажовање ХЕ „Бочац".

Слично као и у људском животу, и у животу и току једне воде и ријеке, небројено пута се наилази на многобројне уставе. Врло често их човјек са лакоћом заобиђе, баш као што и вода заобилази многе, али има и оних које остану да трају цијелог живота. Баш у једном таквом животу ријеке Врбас, већ пуне три деценије, као несавладива устава, сву њену силину и снагу, кроти ХЕ „Бочац", смјештена подно остатака истоименог средњовјековног града, на самом мјесту гдје се завршава Бочачка клисура.

На цјелокупном свом току Врбас је створио идеалне услове за развој биодиверзитета. Литице кањона Врбаса су дом орловима, соколовима и јастребовима. Његовим зеленим водама пливају липљен, пастрмка и младица.

Ради упознавања могућности и ограничења хидроелектране и хидроакумулације, остварена је већа сарадња са новинским и телевизијским кућама. У току мјесеца септембра, за вријеме ремонтних радова, организован је „Дан за медије" гдје су  позвани представници свих медијских кућа из Бањалуке, цивилних заштита низводних градова, ронилачких, рафтинг и кајак-кану клубова на ријеци Врбас, те туристичких и невладиних организација везаних за ријеку Врбас.

За правовремене манипулације са погоном ХЕ "Бочац" потребне су поуздане вишедневне прогнозе падавина и дотока у сливном подручју. За ту намјену, у изради је Хидроинформациони систем слива ријеке Врбас.

У скорије вријеме, а у циљу бољег искоришћења енергетског потенцијала средњег тока ријеке Врбас, предузеће "Хидроелектране на Врбасу" а.д. поставило је себи циљ да у наредном периоду изврши проширење производних капацитета изградњом нових хидроелектрана. У сладу са тим, предузеће је финансирало израду нове студије о могућностима изградње хидроелектрана у дијелу слива Врбаса у Републици Српској.

Оно што је искључиви предмет интересовања „Хидроелеткрана на Врбасу" а.д. је изградња хидроелектрана на потезу од ХЕ „Бочац" до Крупе на Врбасу.

Релевантне студије показују да распложиви хидроенергетски потенцијал слива ријеке Врбас износи око 4270 GWh електричне енергије, у средње влажној години, од чега на основни водоток отпада 2510 GWh или 58,8%, а на све притоке 1760 GWh или 41,2 %. Хидроенергетски потенцијал ријеке Врбас на цијелом њеном сливу искориштен је тек нешто више од петине, а на подручју тока кроз РС још и мање.

Од укупно искористивог хидроенергетског потенцијала сливног подручја Врбаса који износи око 3.200 GWh данас се за производњу електричне енергије користи око 720 GWh или 22,5 одсто кроз хидроелектране Јајце 1, Јајце 2 и Бочац.

Хидро информације

Најсвјежији податак:
Просјечни проток:
42 m3/s
Забиљежен дана:
15.8.2019

 
Више информација


Информације са берзе, кретање цијене, објаве за акционаре итд. Кликните за више информација